Kyara Momoyama Premium Aloeswood Long
Kyara Musashino
Kyara Musashino - 1 stick tube
Kyara Seikan - 40 sticks
Kyara Seikan - 5 sticks tube
Kyara Seikan - 80 sticks
Kyara Seiran (Heavenly Orchid), 6.75, app. 34 sticks
Kyara Seiran - Heavenly Orchard, 6.75", 1 stick
Kyara Seiran - Heavenly Orchid, 4.5", 15 sticks
Kyara Taikan / Premium Aloeswood (150 sticks)
KYARA TAIKAN / Premium Aloeswood - 75 sticks (Half Box)
Kyara Taikan / Premium Aloeswood - Gift Box
Kyara Taikan / Premium Aloeswood - Long (100 sticks)
Kyara Tenchi (Kyara Blend)
Kyara Tenchi (Tenpyo) - Kyara Blend - 5 sticks
Kyara Tenchi (Tenpyo) - Large Box
Kyara Tenchi (Tenpyo) Long
Kyara Tenchi Mini (Kyara Blend)
Kyarakunkoh - Large Box
Kyarakunkoh - Long Box
Kyarakunkoh - Medium Box
Kyarakunkoh - Small Box
Kyo-jiman / Pride of Kyoto 5 sticks plastic tube
Kyo-jiman / Pride of Kyoto 135 sticks
Kyo-jiman / Pride of Kyoto 35 sticks
Kyo-no-hana (12 types of fragrance / 24 pieces)
Kyo-no-hanadayori
Kyo-no-ume / Kyoto Plum with Ceramic Pot
Kyo-no-ume / Kyoto Plum - Paper Box
Kyonishiki / Kyoto Autumn Leaves - 1 box (8.75")
Kyonishiki / Kyoto Autumn Leaves - 1 bundle (8.75")
Kyonishiki / Kyoto Autumn Leaves - Loose box (5.25")
Kyoto Moon
Kyoyama Bokusho (Less Smoke) - Sumi Ink, Med. Box
Kyoyama Bokusho (Less Smoke) - Sumi Ink (Tube of 30 sticks)
Kyoyama Bokusho (Less Smoke) - Sumi Ink, Small Box
Kyozakura / Kyoto Cherry Blossom - 1 bundle (8.75")
Kyozakura / Kyoto Cherry Blossom - small box (5.25")
Kyozakura / Kyoto Cherry Blossom - 1 box (5.25")
Kyozakura / Kyoto Cherry Blossom - 1 box (8.75")
Kyozakura / Kyoto Cherry Blossom - 1 bundle ( 5.25")
Kyukyodo / Kunmeido / Kida Jinseido / Koukando
Kyukyodo 10 Samplers
Kyukyodo 5 Samplers
Kyukyodo Paper Sachet 20-Pack Bochu-koh
Kyukyodo Rikkoku Set
Kyukyodo Shiun - 1 bundle (35 sticks)
Kyukyodo Shiun - Box - Kyukyodo discontinuted this product.
Labradorlite
Labyrinth - Porcelain Incense Holder

Prev   |   Next